Home Team Werkwijze Therapie aanbod Praktische info Contact Links Nieuws Vacatures

 

 

Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (OGT)

OGT is een vorm van gesprekstherapie die zich focust op het erkennen en ondersteunen van de cliŽnt als expert van zijn zoektocht naar oplossingen. Het model beschouwt therapie als het herstellen van de keuzevrijheid met specifieke aandacht voor eigen doelstellingen, competenties en uitzonderingen. Het model vindt aansluiting bij cognitieve gedragstherapie door de visie op gewoontes, gedachten en gedragspatronen. Bijkomend speelt ook het systemisch denken een belangrijke rol in het oplossingsgerichte kader. Dit houdt in dat er aandacht wordt gegeven aan de bijdrage van belangrijke naasten in het proces van de cliŽnt.


CliŽntgerichte therapie

CliŽntgerichte therapie is niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht, maar is een brede, persoonsgerichte benadering waarbij elke cliŽnt als uniek wordt gezien. De therapeut zal dus niet alleen naar jouw klachten luisteren, maar je persoon in zijn geheel benaderen. De grondhoudingen van waaruit de therapeut werkt, kunnen omschreven worden als echt, accepterend en empathisch. Dit betekent dat de therapeut cliŽnten zo goed mogelijk wil begrijpen, hen accepteert zoals ze zijn en ze probeert te helpen zichzelf niet te veroordelen. In therapie probeert de therapeut je te helpen verwoorden hoe je zaken beleeft. Hierdoor worden zaken duidelijker, groeit jouw inzicht en kan je nieuwe mogelijkheden aanwenden.


Gedragstherapie

Doorheen ons leven krijgen we te maken met heel wat positieve maar ook negatieve gebeurtenissen. Kortom, we doen verschillende ervaringen op die ons aan het denken zetten, heel wat gevoelens oproepen en die ons op een bepaalde manier aanzetten tot gedrag. We hebben hierdoor heel wat gedrag aangeleerd. In dat leerproces doen zich wel eens fouten voor die zich uiten in (psychologische) problemen. Binnen gedragstherapie tracht men op een doelgerichte manier jouw problemen aan te pakken door je op een andere manier te leren denken en handelen. Gedragstherapie wordt gekenmerkt door een actieve deelname van de cliŽnt. Voor een gedragstherapeut is therapie niet beperkt tot de therapieruimte. Naast het stilstaan bij jezelf, is het de bedoeling om de opgedane inzichten mee te nemen en eveneens buiten de therapieruimte, op een actieve manier mee aan de slag te gaan en te oefenen. Op die manier streven we naar een verandering op lange termijn. Gedragstherapie is een evidence based behandeling. Hiermee wordt bedoeld dat we binnen de gedragstherapie ernaar streven om up-to-date te blijven met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, om jou een zo goed mogelijke zorg aan te bieden.

 

 

 

 

 

© Copyright 2015 Van den Bergh Paul