Home Team Werkwijze Therapie aanbod Praktische info Contact Links Nieuws

 

 

Cognitieve gedragstherapie voor volwassen met ADHD

ADHD wordt steeds vaker gediagnosticeerd bij volwassenen. Lange tijd waren er enkel behandelingsprogramma's voor kinderen met ADHD, maar nu is er ook een behandelingsprogramma voor volwassenen dat is toegespitst op de specifieke problematieken van volwassenen met ADHD. Psy-Team organiseert groepssessies cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD.

 

CliŽntgerichte therapie

CliŽntgerichte therapie is niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht, maar is een brede, persoonsgerichte benadering waarbij elke cliŽnt als uniek wordt gezien. De therapeut zal dus niet alleen naar jouw klachten luisteren, maar je persoon in zijn geheel benaderen. De grondhoudingen van waaruit de therapeut werkt, kunnen omschreven worden als echt, accepterend en empathisch. Dit betekent dat de therapeut cliŽnten zo goed mogelijk wil begrijpen, hen accepteert zoals ze zijn en ze probeert te helpen zichzelf niet te veroordelen. In therapie probeert de therapeut je te helpen verwoorden hoe je zaken beleeft. Hierdoor worden zaken duidelijker, groeit jouw inzicht en kan je nieuwe mogelijkheden aanwenden.

 

Gedragstherapie

Doorheen ons leven krijgen we te maken met heel wat positieve maar ook negatieve gebeurtenissen. Kortom, we doen verschillende ervaringen op die ons aan het denken zetten, heel wat gevoelens oproepen en die ons op een bepaalde manier aanzetten tot gedrag. We hebben hierdoor heel wat gedrag aangeleerd. In dat leerproces doen zich wel eens fouten voor die zich uiten in (psychologische)problemen. Binnen gedragstherapie tracht men op een doelgerichte manier jouw problemen aan te pakken door je op een andere manier te leren denken en handelen. Gedragstherapie wordt gekenmerkt door een actieve deelname van de cliŽnt. Voor een gedragstherapeut is therapie niet beperkt tot de therapieruimte. Naast het stilstaan bij jezelf, is het de bedoeling om de opgedane inzichten mee te nemen en eveneens buiten de therapieruimte, op een actieve manier mee aan de slag te gaan en te oefenen. Op die manier streven we naar een verandering op lange termijn. Gedragstherapie is een evidence based behandeling. Hiermee wordt bedoelt dat we binnen de gedragstherapie ernaar streven om up-to-date te blijven met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, om jouw een zo goed mogelijke zorg aan te bieden.

 

Psycho analytische therapie

In een psychoanalytische therapie maken we samen ruimte en tijd om te spreken. Zijn er zaken waar u steeds opnieuw op botst? Wat houdt u bezig? Er wordt in de therapie veel aandacht besteed aan fantasieŽn, wensen, verlangens, dromen, gevoelens en gedachten. Het psychisch lijden wordt begrepen in verband met de levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen in relatie toch zichzelf en/of anderen kunnen herhalen. In de therapie wordt hiernaar geluisterd. Soms wordt psychische pijn te moeilijk om dragen en laat uw lijden u geen andere keuze dan te veranderen. Toch is dit geen gemakkelijke beslissing. Een therapeutisch proces vraagt tijd, moed en doorzettingsvermogen om pijnlijke themaís onder ogen te zien en uw keuzes opnieuw te ondervragen. Het doel is opnieuw greep krijgen op uw leven, uw keuzes, uw woorden en daden. Het verloop van het therapeutisch proces is uniek en voor iedereen anders. Afhankelijk van de vraagstelling zal de aanpak meer of minder directief zijn. Er is steeds respect voor uw tempo. De inbreng van de therapeut is in eerste instantie luisterend en ondersteunend. Daarnaast kan hij soms ook de nodige kritische vragen stellen en eerder confronterend optreden.

 

Sekstherapie

Seksuele problemen kunnen een sterke impact hebben op relaties en de levenskwaliteit van mensen. Anderzijds kunnen andere ervaringen of gebeurtenissen ook een invloed hebben op het seksuele functioneren. In deze therapie kunnen zeer verschillende moeilijkheden een plaats krijgen: erectiestoornissen, genderidentiteitsproblemen, moeilijk klaarkomen, vaginisme, seksverslavingen, problemen met de eigen seksuele identiteit en voorkeur, verschillende seksuele verwachtingen,Ö Vanuit een relationele kijk wordt in eerste instantie de betekenis van de moeilijkheden in beeld gebracht. Er is mogelijkheid voor individuele sessies en partnergesprekken. Samen met cliŽnten wordt gekeken welk de meest betekenisvolle aanpak kan zijn. Voor iedere hulpvraag wordt een passende aanpak gezocht. Vaak werken we met ervaringsopdrachten.

 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Zij beÔnvloeden elkaar voortdurend en zijn zich daarvan niet altijd bewust. Gedachten gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Een systeemtherapeut kijkt samen met mensen naar de manier waarop ze met elkaar omgaan, communiceren en hoe ze betekenis geven aan hun omgeving en eigen ervaringen. Vaak is er sprake van patronen die zich door de generaties heen herhalen. Samen met cliŽnten wordt onderzocht waar hun klachten of problemen mee te maken hebben en wie er bij de therapie kan worden betrokken om bij te dragen aan veranderingen. Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van mensen en stimuleert hen bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliŽnt worden actief gezocht en benut. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding en individuele systeemtherapie zijn ook mogelijk.

 

 

 

 

 

© Copyright 2015 Van den Bergh Paul