Home Team Werkwijze Therapie aanbod Info & Contact

 

 

Het ‘ Psy-team’ is een samenwerkingsverband gedragen door enerzijds 2 psychiaters, dr. Rubie Tjandra-Maga en dr. Mark Drijkoningen en anderzijds een psychologisch team, allen met hun specifieke therapeutische vakbekwaamheid.

Gezamenlijk trachten ze een vangnet op te bouwen voor mensen met psychiatrische of psychische problemen die zinvol ambulant behandeld kunnen worden.

Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met enerzijds de verwijzende huisartsen en anderzijds de geïnstitutionaliseerde psychiatrische diensten van de regio Kempen.


Psy-team

 

 

 

 

 

 

Home Team Werkwijze Therapie aanbod Info & Contact

 

 

Adres: Kerkstraat 6, 2300 Turnhout          Telefoon: 014 / 72 02 20

© Copyright 2015 Van den Bergh Paul